Ubytování v obci Vír

U pramene Vírského vánku

Vírský vánek

Náš pradědeček František Šťastný ml. (předtím ještě jeho otec) provozoval v tomto domě od konce 19. století hostinec a v roce 1913 začal vyrábět bylinný likér Vírský vánek. Po návratu z 1. světové války začalo jeho výrobků se stejně poetickými názvy přibývat: Pernštejnské tajemství, Horácký duch, Vírská perla, Lipan, Šťastného žaludeční zahřívač, Šťastného čajozdroj…
S německou okupací přišel zákaz výroby lihovin, po válce se už výroba nerozběhla, a po úmrtí Františka Šťastného v roce 1949 se stal Vírský vánek jen vzpomínkou. Po půlstoletí si ho připomínáme aspoň v názvu našeho ubytovacího zařízení 
                       U  P R A M E N E  V Í R S K É H O  V Á N K U.


Veronika Janďourková
Email: info@ubytovanivir.cz
Tel.: +420 737 565 080

Adresa: Vír 29, 592 66
Další kontaktní informace

Kde se naše ubytování nachází?

… zobrazte si mapu

Marek Klusák webdesign