Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Autopatie

Moje první setkání s autopatií na podzim roku 2012 mi do života přineslo další potvrzení nesmírné moudrosti Vesmíru a krásy života člověka tady na Zemi. Pokud i vy chcete pomocí autopatie nalézt harmonii ve vašem životě, budu ráda vaším pomocníkem a poradcem.

Konzultace autopatie – 700,–Kč/hodina


Autopatie je cesta ke zdraví, cesta k tělesné a duševní harmonii, metoda celkového pozitivního ovlivňování lidského organismu, vyrůstající na základech klasické homeopatie. Je to nová metoda, jejíž principy však již byly v historii využívány. Jedná se o použití homeopatickým způsobem upravené vlastní tělesné informace osoby, která má být léčena. Autopatický preparát si každý zhotovuje sám doma. Na organismus působí stimulací jemných energií, nazývaných v homeopatii vitální sila, v čínské tradiční medicíně čchi a v indické tradici prána.

Je mimořádně účinná zejména při léčbě chronických, obvyklými metodami nevyléčitelných, dlouhodobých potíží. Je vhodná nejen pro odborné léčení, ale především pro samoléčbu. Autopatie neléčí nemoci, ale působí výhradně na vnitřní jemnohmotný vibrující organizační systém v člověku, a to tím, že obnovuje jeho narušené spojení s Univerzem. Zlepšení vitální síly se druhotně projevuje ve zlepšování organismu, na všech tomuto systému podřízených úrovních člověka, od psychiky až po jednotlivé fyzické orgány. Autopatie neléčí nemoci, navrací ale zdraví, a to podle individuálních možností
každého jedince. Z principu nemůže mít žádné negativní vedlejší účinky na organizmus. Může být vhodným doplňkem také k jakékoliv jiné léčbě.

Homeopatie je založena na rezonanci jemnohmotné dynamis – vitální síly – s potencovaným, čili do jemnohmotné úrovně zvláštním způsobem vysoko naředěným lékem. Aby došlo k rezonanci, která posílí jemnohmotný frekvenční organizační systém, musí být lék svými vibracemi naladěn podobně jako dynamis. Čím je lék podobněji naladěn k pacientovi, tím více léčí – rozeznívá opět jeho původní melodii. Při stejném naladění je rezonanční účinek nejvyšší, a právě takový je autopatický preparát vyrobený z vlastní sliny nebo dechu ovlivňované osoby.

Největším problémem současného člověka jsou chronické nemoci. Jde o nejrůznější problémy a neduhy, od lehkých povrchových, až po vážné a život ohrožující. Potíže se stále opakují, nebo se již trvale usadily v našich tělech/myslích. Potřebujeme tedy působit na náš vnitřní organizační systém jemných energií a informací, protože příčina zdraví a nemoci existuje právě zde. Abychom se uzdravili, dostali do bývalého zdravotního stavu, je nutné zvýšit svoji úroveň vibrací do původního stavu. K tomu nám pomáhá naše tělesná informace, nesoucí vibrační otisk celku, naředěná vodou homeopatickým způsobem do jemnohmotné úrovně. Takto naředěná vlastní tělesná informace je pak schopna na principu rezonance znovu rozeznít narušenou část našeho jemného spojení s Univerzem, a to v původní zdravé frekvenci. Tím se obnoví proudění vitální síly v její původní harmonické podobě.

K přípravě autopatie je zapotřebí autopatická lahvička. Je to speciální skleněné zařízení, určené k postupnému průtokovému naředění (homeopatickému potencování) vlastní tělesné informace vodou na jemnohmotnou úroveň. Na základě rezonance může působit produkt vysokého ředění příznivě na jemnohmotný systém člověka. Preparát působí vždy individuálně a v závislosti na vnitřním stavu jedince. Jednoduchou přípravu provádí obvykle osoba, jíž se působení týká, a to v domácích podmínkách, podle přiloženého návodu a s použitím několika litrů čisté vody. Osobě, která není schopna si preparát sama připravit, připravuje preparát někdo z blízkých v rodině.

Autopatie se osvědčila například u těchto chronických stavů:

 • atopický ekzém
 • alergie
 • migrény
 • bolesti kloubů a zad
 • deprese, úzkost a strach
 • nespavost
 • autoimunitní nemoci
 • sklon k opakovaným infekčním onemocněním
 • poruchy štítné žlázy
 • cukrovka
 • astma
 • autismus
 • chronická únava
 • chronický zánět střev
 • poúrazové a pooperační stavy

a mnoha dalších dlouhodobých či opakovaných problémů těla a mysli.

(převzato z knih Mgr. Jiřího Čehovského Autopatie – cesta k tělesné a duševní harmonii, Uzdrav se s autopatií)